Treningsterrenget for fuglehunder på Lifjellet er stengt.

Luru Reinbeitedistrikt skal gjennomføre reinsamling på Lifjellet i månedsskiftet august/september. Det er nødvendig at reinen får være mest mulig i ro både før og under reinsamlinga. Fjellstyret har derfor bestemt å stenge Lifjellterrenget for trening av fuglehund fra og med mandag 26. august og så lenge reinsamlinga pågår.

Fjellstyret vil annonsere på hjemmeside og facebookside når det blir aktuelt å gjenåpne terrenget.

Nils Vidar Bratlandsmo