Elgjakt

Fjellstyrene i Lierne tilbyr to former for elgjakt:

 1. 4-årskontrakter

 2. jaktkort (dagskort)

Statsallmenningene er inndelt i 13 jaktfelt (14*). Nedenfor er en grov kartskisse over jaktfeltene. Kartet kan forstørres, klikk øverst til høyre i kartet. Mer detaljert kart og informasjon om hvert enkelt jaktfelt og tilbud finner du på inatur.no.

*14 jaktfelt hvis vi regner med jaktfeltet Aunet, Lierne kommuneskoger, som er et samarbeid mellom Lierne kommune og Fjellstyrene i Lierne. Jaktfeltet administreres av Lierne kommune og har egne priser og jaktregler. Tilbudet formidles via inatur.no.


4-årskontrakter

Elgjakta tilbys i første rekke som 4-årskontrakter. Noen jaktfelt er inndelt i to perioder (A og B) og tilbys til to jaktlag. Fjellstyrene i Lierne har således totalt 17 tilbud med 4-årskontrakter. Tilbudene følger en rulleringsplan, og ledige jaktfelt legges ut for søknad på inatur.no ca. 1 april, med søknadsfrist 1. mai. Jakta tildeles ved loddtrekning i midten av mai.

Rulleringsplan for 4-årskontrakter:

Jaktfelt ledig for søknad i 2019

 1. Sanddøldal-Almdal A (åpen for alle)

 2. Sanddøldal-Almdal B (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

 3. Muru Søndre B (åpen for alle)

 4. Muru Nordre A (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

 5. Muru Søndre A (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

 6. Undingslia (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

 7. Håløla A (åpen for alle)

 8. Håløla B (åpen for alle)

 9. Guslia (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

 10. Tjønndalen (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

 11. Langlia A (åpen for alle)

 12. Langlia B (åpen for alle)

 13. Finnhuslia (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune

Jaktfelt ledig for søknad 2020

 1. Nyborg (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

Jaktfelt ledig for søknad i 2021

 1. Muru Nordre B (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

 2. Muru Østre A (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

 3. Muru Østre B (åpen for alle)

 4. Arvaslia (forbeholdt innbyggere i Lierne kommune)

Jaktfelt ledig for søknad i 2021

 1. Klumplia (åpen for alle)

Merknad 1: Jaktfelt som er forbeholdt innbyggere i Lierne kommune er åpen for alle dersom ingen fra Lierne søker. Da de fleste elgjegerne i Lierne har tilgang på elgjakt på privat grunn, er det ofte få søkere fra Lierne. Så det er bare å søke! 

Merknad 2: Hvis det kommer oppsigelser midt i en 4-årsperiode, kan det bli endringer i rulleringsplanen.

Priser 4-årskontrakter 2019

Grunnavgift: 4 138 kr pr. fellingstillatelse. Grunnavgifta betales inn før jakta, og trekkes fra oppgjøret for felte dyr.

Ved felling:

 • Kalv: 5 524 kr pr. dyr

 • 1,5 år ku: 11 418 kr pr. dyr

 • 1,5 år okse: 12 407 kr pr. dyr

 • 2,5 år og eldre (begge kjønn): 87,57 kr pr. kg (oppgjør etter veiing)

I tillegg kommer kommunal fellingsavgift. I 2018 var avgifta: kalv 300 kr pr. dyr og 1,5-åring og eldre 500 kr pr. dyr

Jaktkort (dagskort)

Jaktkort (dagskort) for elgjakt tilbys fortløpende utpå høsten etterhvert som jaktlag med 4-årskontrakter avslutter for sesongen og det fortsatt er restkvoter å jakte på. Jaktkortene selges på inatur.no, etter “førstemann til mølla”-prinsippet. Nye jaktkort publiseres hver mandag/tirsdag med salgsåpning påfølgende onsdag kl. 9.00. Jaktkort tilbys så lenge det er fine elgjaktforhold og det er restkvoter igjen å jakte på. Sesongen avsluttes likevel rundt 1. desember.

Priser jaktkort (dagskort) 2019

Kortpris: 164 kr pr. jeger og dag. Dette er et ordinært jaktkort og kortprisen tilbakebetales ikke ved fellings av elg.

Ved felling:

 • Kalv: 4 785 kr pr. dyr

 • 1,5 år ku: 10 222 kr pr. dyr

 • 1,5 år okse: 11 004 kr pr. dyr

 • 2,5 år og eldre (begge kjønn): 77,63 kr pr. kg (oppgjør etter veiing)

I tillegg kommer kommunal fellingsavgift. I 2018 var avgifta: kalv 300 kr pr. dyr og 1,5-åring og eldre 500 kr pr. dyr

Kontraktbestemmelser m.m. elgjakt

Bestemmelsene gjelder for både jakt med 4-årskontrakt og jakt med jaktkort: Kontraktbestemmelser og reaksjonsliste ved brudd på kontrakt (følg lenken).

Jaktlagets medlemmer må siste året ha vært bosatt i Norge. For at jaktlaget skal telle som innenbygdsboende, må mer enn 50 % av lagets medlemmer være bosatt i Lierne kommune.

Jaktlaget skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund.

Ved leie av fjellstyrehytter knyttet til elgjakta gjelder sommerpriser på hyttene. Ønsker du å leie Gamle Jakthytta, ta kontakt med fjellstyret.

Bever

Fjellstyrene i Lierne tilbyr 3-dagerskort med rett til å felle 1 stk bever (pr. kort). Nytt kort må løses hvis jakten fortsetter. Beverkort får du kjøpt her: inatur.no.

Fjellstyret fører fangststatistikk fortløpende gjennom jaktsesongen og kan stenge jakta på kort varsel dersom bestandsmessige forhold tilsier det.

 

Rådyr

Kontakt fjellstyret for avtale.

 

Store rovdyr

Jakt på rovvilt krever grunneiers tillatelse. Det får du når du fyller ett eller flere av følgende vilkår:

a)      Har gyldig rovviltkort for statsallmenning = jaktiLiernekortet: http://jaktilierne.no/jaktkort/

b)      Har gyldig jaktkort for småvilt/bever/rådyr på statsallmenningen

c)      Har 4-årskontrakt eller jaktkort (dagskort) for elgjakt i statsallmenningen

Der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på jakt/felling av bjørn, ulv, jerv og gaupe, kan jegere som fyller ett eller flere av vilkårene ovenfor drive slik jakt på statsallmenningene

Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, mårhund eller rødrev skal fjellstyret ha melding før båsen utplasseres.

Rovviltkortet kan kjøpes på www.inatur.no og hos våre jaktkortkortselgere. Prisen er 200,- og gjelder da som sesongkort (01.04 - 31.03).

Trening av elg- og bjørnehund


Treningskort for trening av jakthund på statsallmenningene i Lierne får du kjøpt på www.inatur.no . Her finner du også informasjon om treningsperioder, kart over treningsområdene, regler, priser, m.m.

Vi vil minne om aktsomhetsplikten i hundeloven, viltloven og reindriftsloven.