Fjellstyret

Fjellstyrene i Lierne

Sørli fjellstyre forvalter 4 statsallmenninger i gamle Sørli kommune på til sammen ca. 910 000 dekar.

01.jpg

Grethe Bruce

Styreleder

02.jpg

Odd H Totland

Nestleder

03.jpg

Lillian Bergli

Styremedlem

04.jpg

Jon Andreas Stenfjell

Styremedlem

05.jpg

Kåre Totland

Styremedlem

 

Nordli fjellstyre forvalter 4 statsallmenninger i gamle Nordli kommune på til sammen ca. 471 000 dekar.

06.jpg

Arnodd Lillemark

Styreleder

07.jpg

Tove Heggdal

Nestleder

08.jpg

Frode Holand

Styremedlem

09.jpg

Ken Thomas Walinder

Styremedlem

Hilde Kveli, styremedlem

Hilde Kveli

Styremedlem

 

Fjellstyrene skal forvalte rettighetene og herlighetene i statsallmenningene, og rammene for fjellstyrets virksomhet følger av Fjelloven av 1975. Fjellstyrets primæroppgaver er å administrere bruksrettene (hovedsakelig seter, beite, jakt og fiske) de bruksberettigede i mellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygda.

Det er 94 fjellstyrer i Norge. Disse administrerer til sammen 26,6 mill dekar statsallmenning i Sør- og Midt-Norge. Alle fjellstyrene er medlemmer i Norges fjellstyresamband, som er en interesseorganisasjon for fjellstyrene. Hjemmesidene til Norges fjellstyresambad finner du ved å klikke her.