Fjellstyrefondet i Lierne

Fjellstyrene har etter §11 i fjelloven anledning til å disponere deler av overskuddet i fjellkassen til allmennyttige formål i bygda. Fjellstyrene i Lierne tildeler tilskudd en gang i året, med søknadsfrist i slutten av januar og tildeling i løpet av februar. Informasjon om eksakt søknadsfrist blir annonsert som nyhet her på våre hjemmesider i desember måned hvert år.