Fjellstyrefondet i Lierne

Fjellstyrene har etter §11 i fjelloven anledning til å disponere deler av overskuddet i fjellkassen til allmennyttige formål i bygda. Fjellstyrene i Lierne har utarbeidet retningslinjer for hvordan de ønsker at slike tilskuddsmidler skal brukes. Last ned Regler for fjellstyrefondet.

Fjellstyrene i Lierne tildeler tilskudd en gang i året, med søknadsfrist i midten av januar og tildeling i løpet av februar. Informasjon om eksakt søknadsfrist blir annonsert som nyhet her på våre hjemmesider i desember måned hvert år.