Fjelloppsynet

Fjellstyrene i Lierne SA er en felles administrasjon- og oppsynsordning for Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre. Alle fjelloppsyn er ansatt hos Fjellstyrene i Lierne SA og
utfører arbeidsoppgaver både i Sørli og Nordli.

Ansatte:
Nils Vidar Bratlandsmo, fjelloppsyn og daglig leder
Tord Åberg, fjelloppsyn og rådgiver for vilt og fiskeforvaltning
Leo Lyngstad, fjelloppsyn og ansvarlig for bygg og anlegg
Mogens Totsås, fjelloppsyn i deltidsoppsyn feltarbeid

Fjellstyrene har etablert et kontorfellesskap sammen med Lierne nasjonalparksenter, Nasjonalparkforvalteren og SNO på administrasjonsbygget i Nordli = Naturporten.

Tlf. 74 34 34 66
E-post: lierne@fjellstyrene.no

For mer informasjon om forvaltning av statsallmenning, viser vi til Norges Fjellstyresamband sine internettsider: www.fjellstyra.no og på www.fjelloppsynet.no

fjelloppsynet.jpg
Nils Vidar.JPG

Nils Vidar Bratlandsmo

Fjelloppsyn og daglig leder

Tord.JPG

Tord Åberg

Fjelloppsyn og rådgiver vilt- og fiskeforvaltning

Leo.JPG

Leo Lyngstad

Fjelloppsyn og ansvarlig bygg og anlegg