Funn av lirypereir ønskes innmeldt!

Også i år ønsker vi å få melding om funn av lirypereir i Lierne kommune. Lirypeprosjektet i kommunen er inne i sitt femte år og vi er fremdeles interessert i å følge opp skjebnen til lirypereir med viltkamera. Hvis praktisk mulig og forutsatt grunneiers tillatelse vil vi derfor forsøke å få satt opp kamera på innmeldte reir. NB: Det er kun lirypereir, ikke skogsfugl eller fjellrype, som ønskes innmeldt i år.

Eventuelle funn, med så nøyaktig som mulig stedsangivelse (helst GPS-/UTM-koordinat hvis mulig) meldes til fjellstyra i Lierne ved:

Leo Lyngstad, 915 11145

Nils Vidar Bratlandsmo, 991 68454

Mail: lierne@fjellstyrene.no