Fjellstyrefondet 2019

Fjellstyrene i Lierne har en tilskuddsordning for allmennyttige tiltak i Lierne og tiltak som bidrar til å styrke næringsgrunnlaget i allmenningsbygdene i Lierne (jf. fjellovens § 11). Privatpersoner, lag, foreninger, bedrifter og lignende kan søke. Hvis summen av søknadene er større enn tilskuddspotten, vil Fjellstyrene i Lierne prioritere mellom søknadene. Skriftlig søknad sendes til lierne@fjellstyrene.noinnen 27. januar 2019. 

Tord Åberg