Høring – Driftsplan for båter og naust i statsallmenningene i Lierne

Sørli fjellstyre og Nordli fjellstyre arbeider med en driftsplan for båter og naust i statsallmenningene i Lierne. Planen kommer bl.a. til å bli et innspill i den pågående prosessen med revisjon av forvaltningsplanene for nasjonalparkene i Lierne.

Planen er lagt ut på offenlig høring.

Høringsdokumentet.

Høringsuttalelse sendes til lierne@fjellstyrene.no. Høringsfrist: 1. februar 2019.

Tord Åberg