Forvaltningsplan for lirype

Artikkelen er blitt flytta. Vennligst gå til:

https://fjellstyreneilierne.no/jakt/smaviltjakt/forvaltningsplan-for-lirype/