Fiskløyshytta

Bestill hytta

www.inatur.no

Kartblad

M711-serien 1923-I Murusjøen

Koordinater

UTM: 33W VM 520440
GPS: 33W 0452032 7144000

Beliggenhet

Fiskløyshytta ligger ved Fiskløyselva, øverst i bjørkebeltet op mot høgfjella i Hestkjølen. Hytta ligger ca. 1,5 km. i fra grensa til Lierne nasjonalpark.

Adkomst

På sommerstid tar man av fra RV 74 ved «Garasjen» på Muru, og kjører opp til enden av vegen øverst i Raudberglia. Herfra går det tydelig sti opp forbi Raudbergtjønna og Raudberghytta, og videre inn til Fiskløyshytta, ca. 6 km. fra parkeringsplassen. Det er gangbro over elva, ca. 300m nedenfor hytta. Vinterstid må man dra fra «Garasjen» og da er det ca. 11 km. opp til hytta.

Hytta

Hytta ble tømret opp i 1952, men er senere restaurert og utvidet.
Det er oppholdsrom, kjøkken, gang og soverom med tilsammen 5 sengeplasser. Tilhørende uthus med utedo. Personlig utstyr, sovepose og toalettpapir må medbringes av leietaker.

Standard

Vann

Hentes i Fiskløyselva ca. 20 meter fra hytta. På vinteren er det vanligvis åpne huller i elva ved hytta, men vær forsiktig da det kan være luftrom mellom snø/is og elva.

Området

Hytta ligger i et område der det er lett å ta seg fram, både sommer og vinter. Her bor man midt i lirypeterrenget, med kort avstand opp til fjellrypa. Egnet utgangspunkt for jakt med og uten hund. Hytta er også veldig godt egnet som utgangspunkt for isfisking vinterstid, og stangfiske på sommerstid. Fjellstyret har båt til utleie i Storflyen, Akavatnet, Holmvatnet og Fiskløysvatna. I Fiskløyselva er det bekkeørret av god kvalitet. Fiskløyshytta ligger ellers i et meget godt molteterreng.

Mobilforhold

Svak dekning ved hytta, men brukbar dekning på gjennom svensk nett ellers i området.

Kløyving

For leie av hestekløyv ta kontakt med Kjell Westum, tlf. 977 85377

Snøscooter

For leie av snøscootertransport ta kontakt med Lars Erik Lindal, tlf. 95029751. For egen kjøring, ta kontakt med Lierne kommune tlf. 74 34 34 00.

Gasta Design