Gamle Jakthytta

Bestill hytta

Kontakt fjellstyrekontoret.

Kartblad

M711-serien 1923-I Murusjøen

Koordinater

UTM: 33W VM 469465
GPS: 33W 7146455 0446896

Beliggenhet

Jakthytta ligger ved skogsbilveg på Muru, og er ei gammel skogstue. Her er det skogsterreng blandet med myrer og myrholmer.

Adkomst

På sommerstid tar man av fra RV 74 ved «Garasjen» på Muru, og kjører bomvegen ca. 2,5 km. til hytta. Hytta ligger ved vegen. Vinterstid er det normalt ikke brøytet fra «Garasjen» slik at da må man parkere der og dra derfra.

Hytta

Jakthytta er en tømret skogstue som ble satt opp tidlig på 1900- tallet. Hytta ble opprinnelig oppsatt nærmere Murubekken, men i 1947 ble den flyttet dit den står i dag. Det er oppholdsrom og kjøkken, og til sammen 5 sengeplasser. Hytta «venter» på restaurering, og blir brukt stort sett sommer- og høstsesongen. Tilhørende uthus med utedo. Personlig utstyr, sovepose og toalettpapir må medbringes av leietaker.

Standard

Det er vedovn i hytta og tørr bjørkeved finnes i uthuset. På kjøkkenet er alt utstyr for 5 personer, i tillegg til propankjøkken. Det er parafinbelysning og stearinlys i hytta.

Vann

Vann i bekken som ligger 150 m. Sørøst for hytta ( mot Raudberglia ).

Området

Hytta er et godt utgangspunkt for både rypejakt og skogsfugljakt. Muruområdet har gode bestander av hare, og her kan hunden slippes uten frykt for konflikter med ulv eller bufe. Hytta ligger ved innfallsporten til Hestkjølkokmplekset, der du kan oppleve fine fiskevann og store moltemyrer. Det er rikt biologisk mangfold i området rundt hytta, og Skograudberga naturreservat ligger i nærområdet.

Mobilforhold

Det er dekning på mobil ved hytta.

Kløyving

Ikke aktuelt for å ta seg til hytta. For annen hestekløyv ta kontakt med Kjell Westum, tlf. 977 85377

Snøscooter

For leie av snøscootertransport ta kontakt med Gunnar Elvseth tlf. 74 33 72 55. For egen kjøring, ta kontakt med Lierne kommune tlf. 74 34 34 00.

Gasta Design