Nye nettsider på plass

Fjellstyrene i Lierne har flyttet sine nettsider over på samme lest og profil som Norges Fjellstyresamband og mange andre fjellstyrer i Norge. Vi håper du finner all informasjon du søker, og at du blir inspirert til å besøke statsallmenningene i Lierne.

Storvatnet
Nils Vidar Bratlandsmo