Nye fangstbegrensninger fra 1. november 2017

Skrevet 1. november 2017 av Tord Åberg

Fjellstyrene i Lierne har i fjellstyremøte den 31.10.2017 vedtatt nye jakt- og fangstbegrensninger for småvilt for perioden 1.11.2017–28.2.2018:

Jaktfeltene Lifjellet, Kviltjønna, Langlia-Finnhuslia, Blåfjellet og Guslia-Fossdalen-Lakavatnet:

 1. Det kan felles inntil 2 ryper pr. jeger pr. dag hvorav 1 kan være lirype.

 2. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 ryper pr. jeger per dag, hvorav 1 kan være lirype.

 3. Det kan felles maksimalt 2 skogsfugl pr. jeger pr. dag.

 4. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 skogsfugl pr. jeger pr. dag.

 5. Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

 6. Snarefangst: Det kan fanges inntil 10 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger pr. sesong. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 kan fange inntil 15 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger pr. sesong.

 Jaktfeltene Muru og Arvaslia-Tjønndalen:

 1. Jakt på småvilt unntatt lirype er tillatt. Dvs. det er ikke tillatt med jakt og fangst på lirype i disse jaktfeltene i denne perioden.

 2. Det kan felles inntil 2 fjellryper pr. jeger pr. dag.

 3. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 fjellryper pr. jeger per dag.

 4. Det kan felles maksimalt 2 skogsfugl pr. jeger pr. dag.

 5. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 skogsfugl pr. jeger pr. dag.

 6. Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

 7. Snarefangst ikke tillatt.

Virkemidlet for økt jaktinnsats på smårovvilt, med større bag limit til jegere som har meldt inn fangst til jaktilierne.no, er åpen for alle.

Forbehold om endringer

Fjellstyrene forbeholder seg retten til å innføre nye/endre fangstbegrensninger (bl.a. bag limit) og/eller stoppe jakta på kort varsel dersom bestandsmessige forhold eller andre hensyn taler for det, dette vil i så fall ikke medføre noen refusjon av innbetalt jaktavgift. 

Gasta Design