Kan du hjelpe oss å finne hønsefuglreir?

Skrevet 14. mai 2018 av Nils Vidar Bratlandsmo

Fjellstyrene i Lierne og JaktiLierne samarbeider med Nord Universitet om å overvåke hønsefuglreir (Storfugl, orrfugl, jerpe og rype) med viltkamera, for blant annet å kartlegge predasjon. Overvåkinga har foregått over mange år og vi begynner å ha et godt materiale, men ønsker å gjennomføre et par feltsesonger til. Vi er da avhengig av din hjelp.

Finner du reir av en av de nevnte arter, setter vi stor pris på at du melder fra til oss, så gjør vi avtale med grunneier om oppsett av kamera. Meld fra til:

Sørli: Leo Lyngstad, 915 11145
Nordli: Nils Vidar Bratlandsmo, 99168454

På forhånd takk!

bilde1.png