Fangstbegrensninger i småviltjakta høsten 2017

Skrevet 30. august 2017 av Nils Vidar Bratlandsmo

Over 15 hundeekvipasjer har nå vært ute taksert lirypebestanden på statsallmenningene i Lierne, som danner et viktig grunnlag for fjellstyrets regulering av jakttrykket. Takseringsresultatene viser at lirypetettheten er omtrent på samme nivå som i fjor (ca. 12,5 ryper pr. kvkm.), men at andelen kyllinger i bestanden er lavere enn i fjor på grunn av svakere produksjon (ca. 4,0 kyllinger pr. par).

I styremøte den 29.08 gjorde fjellstyret følgende vedtak om fangstbegrensninger (baglimit) for høstsesongen 2017:

  1. Det kan felles inntil 2 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger per dag.
  2. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger per dag.
  3. Det kan felles maksimalt 2 skogsfugl per jeger pr. dag.
  4. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 skogsfugl pr. jeger pr. dag.
  5. Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt.

Fjellstyret vil i løpet av oktober evaluere jaktresultatet og bestandssituasjonen, og eventuelt korrigere fangstbegrensninger og andre jaktreguleringer for resten av høstsesongen/vinterjakta.

Vi takker alle frivillige som har bistått fjellstyret i takseringsarbeidet.

smaviltjakta.png
Gasta Design