Begrenset jaktkortsalg på småvilt i oktober.

Skrevet 31. august 2017 av Nils Vidar Bratlandsmo

Fjellstyrene i Lierne har en målsetting om at jaktuttak på lirype ikke skal overstige 20% av taksert bestand i løpet av jaktsesongen. For å oppnå målet er det nødvendig å innføre en ordning med begrenset jaktkortsalg fra 2. oktober.

Jaktkortet knyttes til et bestemt jaktfelt og hvert jaktfelt vil ha en maksimal kortkvote for en bestemt tidsperiode. Fjellstyret vil kunne korrigere på denne kvoten utover i sesongen.

Jaktkortene blir tilgjengelig for kjøp på inatur.no

fra torsdag 7. september ca. kl. 0800.

Jaktkortsalget følger “førstemann til mølla”-prinsippet, inntil jaktkortene er utsolgt. Når jaktkortene er utsolgt stenges salget i det aktuelle  jaktfeltet inntil annet blir bestemt. 

Det innføres ikke begrensninger i antall kort for innenbygds før forholdet innenbygds/utenbygds bryter med 60/40-regelen.

Gasta Design